Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie). Dowiedz się więcej

Dołącz do Funduszu Sprawiedliwości

Weź udział w ważnych i szlachetnych przedsięwzięciach o wymiarze społecznym.

 • Pomagaj pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym. 
 • Przeciwdziałaj  przyczynom przestępczości.
 • Wspieraj osoby, które ciężko doświadczone przez życie chcą zacząć od początku.

Jeśli reprezentujesz organizację niezaliczaną do sektora finansów publicznych i niedziałającą w celu osiągnięcia zysku
a działającą na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, możesz wziąć udział w otwartym konkursie ofert.

Jeśli reprezentujesz jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych, możesz wziąć udział w naborze wniosków.

Konkursy ofert i nabory wniosków prowadzone są za pośrednictwem systemu elektronicznego Aplikacja Funduszu Sprawiedliwości dostępnego
na stronie afs.gov.pl

Złożenie oferty w systemie:

 1. Załóż darmowe konto na stronie afs.gov.pl
 2. Wyszukaj interesujący Cię konkurs ofert / nabór wniosków.
 3. Uważnie przeczytaj warunki ogłoszenia – Twoja oferta / wniosek musi spełnić warunki obligatoryjne zawarte
  w ogłoszeniu.
 4. Złóż ofertę za pośrednictwem systemu.
 5. Wydrukuj złożoną przez siebie ofertę / wniosek i podpisz.
 6. Pamiętaj o tym, że ofertę / wniosek może podpisać osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu.
  W innych przypadkach dołącz stosowne upoważnienie.
 7. Dokumenty stanowiące załączniki potwierdź zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu. Dokumenty potwierdza osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu.
 8. Ofertę wraz z załącznikami prześlij na adres Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie wskazanym w ogłoszeniu.