Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie). Dowiedz się więcej

BIPlogo

Pomoc postpenitencjarna

Program Pomocy Postpenitencjarnej udzielanej przez organizacje pozarządowe z Funduszu Sprawiedliwości w roku 2019

2019-03-29

Dnia 13 grudnia 2018 r. Minister Sprawiedliwości, który jest Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, zatwierdził Program Pomocy Postpenitencjarnej udzielanej przez organizacje pozarządowe z Funduszu Sprawiedliwości w roku 2019, na kwotę 4.092.000,00 zł.

Celem Programu jest udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Program skierowany jest do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji. W Programie przewidziano wsparcie co najmniej 20 ośrodków pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Realizacja zadania określonego w Programie nastąpi w drodze otwartego konkursu ofert.

Uprzejmie informujemy, że archiwum wcześniejszych informacji publicznych znajduje się pod adresem: https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-postpenitencjarna/