Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie). Dowiedz się więcej

Logo BIP

Pomoc postpenitencjarna

XVII otwarty Konkurs ofert na lata 2023-2025 Pomoc Postpenitencjarna – Opole

2023-01-16

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach XVII otwartego konkursu ofert
na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2023-2025.

Dysponent Funduszu Sprawiedliwości uprzejmie informuje o udostępnieniu elektronicznego systemu składania ofert: Aplikacja Funduszu Sprawiedliwości (afs.ms.gov.pl).

Aby złożyć ofertę w wersji elektronicznej należy skorzystać z Aplikacji Funduszu Sprawiedliwości.

  1. Należy założyć konto na stronie afs.ms.gov.pl (Instrukcja zakładania konta w Aplikacji Funduszu Sprawiedliwości znajduje się poniżej).
  2. Następnie należy wejść na stronę: https://afs.ms.gov.pl/portal/recruitment/view?id=1173

Dysponent Funduszu Sprawiedliwości umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.