Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie). Dowiedz się więcej

BIPlogo

Pomoc postpenitencjarna

XVII otwarty Konkurs ofert na lata 2023-2025 Pomoc Postpenitencjarna – Opole

2023-01-16

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach XVII otwartego konkursu ofert
na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2023-2025.

Dysponent Funduszu Sprawiedliwości uprzejmie informuje o udostępnieniu elektronicznego systemu składania ofert: Aplikacja Funduszu Sprawiedliwości (afs.ms.gov.pl).

Aby złożyć ofertę w wersji elektronicznej należy skorzystać z Aplikacji Funduszu Sprawiedliwości.

  1. Należy założyć konto na stronie afs.ms.gov.pl (Instrukcja zakładania konta w Aplikacji Funduszu Sprawiedliwości znajduje się poniżej).
  2. Następnie należy wejść na stronę: https://afs.ms.gov.pl/portal/recruitment/view?id=1173

Dysponent Funduszu Sprawiedliwości umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

Uprzejmie informujemy, że archiwum wcześniejszych informacji publicznych znajduje się pod adresem: https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-postpenitencjarna/