Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie). Dowiedz się więcej

Logo BIP

Przeciwdziałanie przestępczości

I nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok

2022-08-03

UWAGA: suma kontrolna wniosku

Prosimy o sprawdzenie, czy suma kontrolna złożonego wniosku w Aplikacji jest tożsama z sumą kontrolną wniosku przekazywanego w wersji papierowej. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy pod adresem afspomoc@ms.gov.pl . W treści zapytania proszę wskazać nazwę gminy oraz sumę kontrolną wersji papierowej wniosku. Aby samodzielnie sprawdzić sumę kontrolną, proszę postępować zgodnie z zamieszczoną instrukcją. Jeżeli sumy kontrolne będą różne, wniosek zostanie odrzucony.

Dysponent Funduszu Sprawiedliwości uprzejmie informuje o udostępnieniu elektronicznego systemu składania wniosków: Aplikacja Funduszu Sprawiedliwości (afs.gov.pl).

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej należy skorzystać z Aplikacji Funduszu Sprawiedliwości.

  1. Należy założyć konto na stronie afs.gov.pl
  2. Następnie należy wejść na stronę: https://afs.ms.gov.pl/portal/recruitment/view?id=1056

Uwaga: nabór skierowany jest do sektora finansów publicznych. Aby uzyskać dostęp, należy prawidłowo wypełnić sekcję „Dane podmiotu”.  Podmioty sektora finansów publicznych winny zaznaczyć opcję „Typ podmiotu: Jednostka budżetowa”.

Dysponent Funduszu Sprawiedliwości umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.