Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie). Dowiedz się więcej

Wspieramy Ciebie oraz Twoich bliskich, pokrzywdzonych i świadków

W ramach Funduszu Sprawiedliwości:

 • zorganizujemy pomoc prawną
 • zapewnimy wsparcie psychologiczne
 • zapewnimy wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego
 • wesprzemy Cię materialnie
 • pokryjemy koszty świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową
 • pomożemy sfinansować przejściowe problemy  z zobowiązaniami czynszowymi

Więcej na temat pomocy uzyskasz w najbliższym ośrodku pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Informacje o ośrodkach znajdziesz w zakładce: Znajdź ośrodek pomocy.

 

Jeśli jesteś pokrzywdzony / pokrzywdzona:

Możemy zapewnić Ci między innymi:

 • pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia
 • wsparcie prawne:
  - pomoc w napisaniu pisma
  - pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku
  - analiza dokumentacji prawnej
 • wsparcie psychologiczne:
  - psychologa
  - psychoterapeuty
  - psychiatry
 • pomoc materialną w zakresie:
  - bonów żywnościowych
  - pokrycia kosztów żywności
  - zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej - dofinansowania do czynszu i opłat
 • pomoc w zakresie pokrycia kosztów:
  - opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie, przedszkolu lub w szkole
  - edukacji, podręczników lub korepetycji
 • pomoc w zakresie zdobycia kwalifikacji zawodowych
  lub przekwalifikowania zawodowego

Znajdź ośrodek pomocy

 

Możemy zapewnić Ci między innymi:

 • pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia
 • wsparcie prawne:
  - pomoc w napisaniu pisma
  - pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku    
  - analiza dokumentacji prawnej
 • wsparcie psychologiczne:
  - psychologa
  - psychoterapeuty
  - psychiatry
 • pomoc materialną w zakresie:
  - bonów żywnościowych
  - pokrycia kosztów żywności
  - zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
  - dofinansowania do czynszu i opłat
 • pomoc w zakupie leków, sprzętu ortopedycznego i medycznego niezbędnego w powrocie do zdrowia
 • pomoc w zakresie rehabilitacji

Znajdź ośrodek pomocy

 

Możemy zapewnić Ci między innymi:

 • wsparcie prawne:
  - pomoc w napisaniu pisma
  - pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku
  - analiza dokumentacji prawnej
 • wsparcie psychologiczne:
  - psychologa
  - psychoterapeuty
  - psychiatry
 • pomoc w zakupie leków, sprzętu ortopedycznego i medycznego niezbędnego w powrocie do zdrowia
 • pomoc w zakresie rehabilitacji

Znajdź ośrodek pomocy

 

Możemy zapewnić Ci między innymi:

 • pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia
 • wsparcie psychologiczne:
  - psychologa
  - psychoterapeuty
  - psychiatry
 • wsparcie prawne:
  - pomoc w napisaniu pisma,
  - pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku   
  - analiza dokumentacji prawnej 
  - niezbędną pomoc materialną

Znajdź ośrodek pomocy

 

Możemy zapewnić Ci między innymi:

 • wsparcie prawne:
  - pomoc w napisaniu pisma
  - pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku   
  - analiza dokumentacji prawnej
 • wsparcie psychologiczne:
  - psychologa
  - psychoterapeuty
  - psychiatry
 • niezbędną pomoc materialną

Znajdź ośrodek pomocy

 

Możemy zapewnić Ci między innymi:

 • wsparcie prawne:
  - pomoc w napisaniu pisma
  - pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku
  - analiza dokumentacji prawnej
 • pomoc w mediacjach
 • pomoc materialną w zakresie:
  - bonów żywnościowych
  - pokrycia kosztów żywności
  - zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
  - dofinansowania do czynszu i opłat
 • pomoc w zakresie pokrycia kosztów:
  - opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie, przedszkolu lub w szkole
  - edukacji, podręczników lub korepetycji

Znajdź ośrodek pomocy

 

Pomagamy każdemu pokrzywdzonemu bez względu na to, jakim rodzajem przestępstwa został pokrzywdzony.

Zgłoś się do jednego z naszych ośrodków pomocy i porozmawiaj z osobą pierwszego kontaktu. Razem znajdziemy rozwiązanie.

Pamiętaj, że nikt nie ma prawa naruszać Twojej nietykalności cielesnej, nękać Cię (stalking jest karalny), pozbawić bezprawnie wolności,
krzywdzić Cię psychicznie i fizycznie.

Znajdź ośrodek pomocy

 

Możesz liczyć na pomoc psychologa, psychiatry i terapeuty.
Zgłoś się do jednego z naszych ośrodków pomocy – pomożemy Ci poradzić sobie w tej sytuacji. Jeśli to konieczne zapewnimy pomoc tłumacza języka obcego lub tłumacza języka migowego.

Znajdź ośrodek pomocy

 

POMOC POSTPENITENCJARNA

Jednym z obszarów jakimi zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości jest pomoc osobom zwalnianym z miejsc odosobnienia. Celem naszych działań jest pomoc w powrocie do normalnego życia poza murami zakładu karnego. Pomoc świadczona jest przez organizacje pozarządowe i opłacana ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Jeśli opuściłeś/opuściłaś zakład karny i szukasz wsparcia, skontaktuj się z jednym z naszych ośrodków.

W ramach Funduszu Sprawiedliwości:

 • pomożemy w znalezieniu schronienia lub opłacimy koszty zakwaterowania
 • wesprzemy w poszukiwaniach pracy (aktywizujemy zawodowo i pomagamy w podjęciu zatrudnienia)
 • wesprzemy materialnie (finansujemy bony żywnościowe, odzież, środki higieniczne)
 • opłacimy kursy zawodowe