Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie). Dowiedz się więcej

Konkursy i nabory wniosków

Na stronie zamieszczone są informacje o realizowanych, przez Ministerstwo Sprawiedliwości, programach  finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach, których prowadzone są konkursy ofert i nabory wniosków. Środki z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczane są na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym, pomoc postpenitencjarną oraz przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.

Programy

POMOC POKRZYWDZONYM

Informacje na temat aktualnie realizowanych konkursów, ofert i naborów wniosków dotyczących pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

 

POMOC POSTPENITENCJARNA

Informacje na temat aktualnie realizowanych konkursów, ofert i naborów wniosków dotyczących pomocy postpenitencjarnej znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program Pomocy Postpenitencjarnej udzielanej przez organizacje pozarządowe z Funduszu Sprawiedliwości na lata 2020-2022

Biuletyn Informacji Publicznej

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZYCZYNOM PRZESTĘPCZOŚCI

Informacje na temat aktualnie realizowanych konkursów, ofert i naborów wniosków dotyczących przeciwdziałania przyczynom przestępczości znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości

Biuletyn Informacji Publicznej