Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie). Dowiedz się więcej

Aktualności

Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości – wstrzymane wypłaty

2024-01-31

Prezentujemy listy podmiotów, którym wstrzymano wypłaty I transzy środków na 2024 r.  – dotyczy umów w zakresie pomocy pokrzywdzonym, postpenitencjarnej oraz przeciwdziałania przyczynom przestępczości (przyznawanych zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym). W przypadku tych podmiotów Dysponent Funduszu Sprawiedliwości postanowił zweryfikować, czy dotacja została przyznana zgodnie z prawem w odniesieniu do:

  • celowości dotacji;
  • naruszenia zasad gospodarki finansowej Funduszu Sprawiedliwości;
  • naruszenia zasad udzielania dotacji regulowanych przez § 11 rozporządzenia ws. Funduszu Sprawiedliwości (tryb pozakonkursowy);
  • prawidłowej realizacji postanowień umownych w odniesieniu m.in. do obowiązków sprawozdawczych (§ 34 rozporządzenia ws. Funduszu Sprawiedliwości)

Nie chcemy, żeby decyzja o wstrzymaniu środków dotknęła osób pokrzywdzonych i osób objętych pomocą postpenitencjarną. Z tego względu – po weryfikacji umów przez kontrolę wewnętrzną – wypłacono dla części organizacji I transze środków na 2024 r. Po przeprowadzeniu dalszych czynności kontrolnych będą podejmowane kolejne decyzje co do płatności, w możliwie najszybszym terminie.

Linki do zestawień:

Pomoc pokrzywdzonym - wstrzymane transze

Centrum wsparcia - wstrzymane wypłaty

Pomoc postpenitencjarna - wstrzymane dotacje

Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości - wstrzymane dotacje

Zestawienie par. 11 - wstrzymane dotacje