Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie). Dowiedz się więcej

Про Фонд справедливості

Фонд допомоги жертвам і постпенітенціарної допомоги, іменований в подальшому Фондом справедливості, складається із цільових фондів, спрямованих на надання допомоги жертвам і свідкам, для протидії злочинності та для постпенітенціарної допомоги. Розпорядником Фонду справедливості є Міністр юстиції.

Фонд справедливості був створений на підставі ст. 43 Кримінально-виконавчого кодексу від 6 червня 1997 роки (Закон. Вісн. 2018, поз. 652 із зм.) Докладні правила надання допомоги і дотацій у рамках Фонду викладені в Розпорядженні Міністра юстиції від 13 вересня 2017 року, що стосуються Фонду допомоги жертвам і постпенітенціарної допомоги - Фонду справедливості (Закон. Вісн. 2017, поз. 1760). Розпорядження визначає правила і способи надання дотацій для підрозділів сектору громадських фінансів, а також для суб'єктів, які належать до сектору суспільних фінансів. Кошти Фонду призначені для:

  • допомоги жертвам злочинів і найближчим родичам, особливо для надання медичної, психологічної, реабілітаційної, правової та матеріальної,
  • постпенітенціарної допомоги особам, позбавленимволі, звільненим з місць відбування ув'язнення і слідчих ізоляторів, а також найближчим родичам, наданої професійними опікунами та Пенітенціарної службою,
  • заходів, що вживаються або доручених розпорядником Фонду, скерованих на підтримку і розвиток системи допомоги жертвам злочинів і свідкам, а також постпенітенціарної допомоги, на протидію причинам здійснення злочинів, що складається, зокрема, із:

- сприяння та підтримки ініціатив і проектів, спрямованих на поліпшення стану жертв злочинів і ефективну реадаптацію засуджених,

- проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на з'ясування причин і детермінанту злочинності та її попередження,

- покриття витрат, пов'язаних з організацією та проведенням навчання, аспірантури, додаткових навчальних курсів,

- ініціювання, організації та дорученні на проведення наукових досліджень, розробок, співпраці з іншими організаціями у цій галузі щодо стану та потреб жертв злочинів, свідків, засуджених, а також причин і детермінанту злочинності, а також шляхів її попередження,

- просуванні системи допомоги жертвам злочинів і свідкам, а також для надання постпенітенціарної допомоги,

- поширення знань про права осіб, потерпілих від злочинності, і альтернативних методів вирішення конфліктів, зокрема медіації в сімейних справах, справах неповнолітніх і кримінальних справах,

- діяльності з підтримки сімей, схильних до ризику дисфункціональності, зокрема в області профілактики і терапії залежності, взаємозалежності і вирішення конфліктів у сім'ї.

Повний обсяг допомоги, що надається в рамках Фонду справедливості, наведено в Закон. Вісн. §36-37 і §39 Розпорядження міністра юстиції від 13 вересня 2017 р. стосується Фонду допомоги жертвам і постпенітенціарної допомоги - Фонду справедливості.